Program pomoči BOTRSTVO

Pomagam pomagati. V življenju je pomembno, kako si prizadevamo uresničevati zapoved ljubezni.

Botrstvo je program pomoči slovenskim osnovnošolcem in srednješolcem. Pomoč je namenjena pokritju stroškov rednih šolskih in obšolskih dejavnosti; vseh dejavnosti, za katere so otroci zaradi pomanjkanja prikrajšani in se zato počutijo izključene. Zavedamo se, da stiska najbolj zaznamuje prav otroke, ki potrebujejo vso našo podporo in pomoč.

Program pomoči Botrstvo temelji na povezavi posvojitelj-posvojenec, ki je anonimna. Posvojitelju Škofijska karitas Ljubljana dodeli otroka, mu opiše otrokovo družinsko situacijo. Posvojencu ne posreduje podatkov o botru, prav tako ni neposrednih stikov med botrom in posvojencem. Ob koncu leta jih obvesti, kako je njihovemu posvojencu, ali so se razmere kaj izboljšale, spremenile. Boter in posvojenec praviloma nista iz iste župnije.

Botri so lahko posamezniki, družine ali skupine (pevski zbor, molitvena skupina, mladinska skupina, Župnijska karitas, birmanska skupina,..)

Otroka za vključitev v program Botrstva predlaga Župnijska karitas. Pomoč se otroku realizira štirikrat letno preko plačila položnic ( šolska prehrana, tabor in šola v naravi, glasbena šola, razni tečaji, treningi, ipd) in z naročilnico ali predračunom za nakup didaktičnih pripomočkov, potrebnih športnih rekvizitov, ipd.

Kdor želi postati boter, izpolni prijavnico in jo pošlje na Škofijsko karitas Ljubljana. S to prijavnico se boter obveže, da bo vsaj eno leto prispeval 25 EUR mesečno za svojega posvojenca. Nakazuje lahko mesečno, enkrat letno, na štiri mesece ali preko trajnika. Po pošti mu bo Škofijska karitas Ljubljana poslala želeno število položnic.

Načinov za dobra dela in solidarnost med nami je veliko in eden od teh načinov je, da postanem BOTER. Lepo vabljeni med botre. Prijavnico za botrstvo lahko dobite na tej povezavi.