Verouk od doma

V času, ko reden verouk ni mogoč, naj otroci (še bolje s pomočjo staršev, bratov in sester) prebirajo in rešujejo posamezne lekcije v učbenikih in delovnih zvezkih. Morda pa bo kateri družini lažje, če si pomagajo z že pripravljenimi katehezami in gradivi, ki jih na spletnem naslovu http://sku.rkc.si/ pripravlja Slovenski katehetski urad. Družinske kateheze za vsako nedeljo najdete tudi na spletni strani https://portal.pridi.com/ .

Seveda pa je največ, kar lahko starši naredite kot prvi in v tem času skoraj edini kateheti svojih otrok, osebni zgled življenja iz vere in skupna družinska molitev. Povabljeni ste, da tudi preko verske vzgoje svojih otrok poglobite svoj osebni odnos z Bogom.

Ker se tudi mladi ne moremo srečevati v živo, imamo vsako soboto ob 20h preko aplikacije Zoom spletno srečanje z zanimivimi temami. Kdor bi se nam želel pridružiti, pa ne ve kako, naj piše na naslov klara.jarc@ssfcr.org .

Še nekaj uporabnih naslovov za pomoč pri duhovni rasti: