18. NEDELJA MED LETOM, 2. 8. 2020

V ponedeljek ob 17.00 bo v Zapogah pogreb Alojzija Štirn iz Zapog.

V sredo se bo v župniji  zaključil letošnji oratorij.

V četrtek in petek bo obisk bolnikov po običajnem razporedu.

V soboto bo romarski shod pri Novi Štifti z romarsko mašo ob 19.00. Več informacij lahko dobite pri Francu  Špenko iz Utika.

Danes teden bo  19. nedelja med letom.


Molitev za zdravje v času epidemije koronavirusa COVID-19​

Oče usmiljenja in tolažbe, 

tvoj Sin Jezus Kristus 

nam je s križem pokazal vrednost trpljenja.

Pomagaj našim bratom in sestram,

ki že nosijo križ bolezni in so preizkušani.

Nakloni jim izboljšanje zdravja,

njihovim svojcem pa poguma in zaupanja.

Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja,

da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov;

raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo.

Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov,

da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo Cerkvijo zahvaljevati.

Amen.

Sv. Marija, zdravje bolnikov – prosi za nas.

Sv. Rok, zavetnik zoper kužne bolezni – prosi za nas.

Vsi božji svetniki in svetnice – prosite za nas.


SVETE MAŠE

Vodice

PO: 19.00:  Dragica Sodnik

TO: 18.00: Utik: starši Globočnik in  Damjan Koncilja

        19.00:  Janez Gubanec

SR: 7.00:  Ivan in Cilka Traven

ČE: 18.00: Utik: Rahne Roman, 30. dan

      19.00:  Janez in Pavla Gubanc, Pirčeva

PE:  18.00: Utik: Jernej Marko in brat  Tone

        19.00:  Franc in Marija Koželj

SO:  7.00:  Vinko Podgoršek

NE:  7.00:  za farane

         9.30:  pokojni Jamškovi

Skaručna

PO: 19.00:  starši Perne

TO: 19.00:  V zahvalo

ČE:19.00:  Ivanka Podgoršek, obl.

PE: 19.00:  V čast Svetemu Duhu

NE:  8.00:  starši in brat Ovijač

Repnje

PO: 6.30:  s. Tadeja Mozetič, 1. obl.

TO: 6.30:  za vse, ki se priporočajo v molitev

SR: 6.30:  za zdravje

ČE: 6.30: za nove duhovne poklice in zvestobo poklicanih

PE: 6.30:  Franci Peklaj, obl.

SO: 6.30:  po namenu s. Dominike,

NE: 7.00:  starši Bilban in Matevžič

Šinkov Turn

NE: 9.30: Pavle Merčun

Zapoge

TO: 8.00: Na čast Svetemu Duhu

PE: 19.00: starši Golob in za zdravje

NE: 8.30:  Marija Weis

GODOVI

PO: Martin, menih

TO: Janez Vianney, arški župnik

SR:  Marija Snežna

ČE:  Jezusova spremenitev na gori, praznik

PE:  Sikst II., papež

SO:  Dominik, ustanovitelj dominikancev  

NE:  Terezija Benedikta od Križa, mučenka, sozavetnica Evrope


[1] 2 3 >  Zadnja