Župnijska Karitas

    Oči imam, da odkrijem druge,

     ušesa, da jih poslušam,

     noge, da se napotim k njim,

     roke, da jih drugim ponudim v pomoč

     in srce, da jih ljubim.

                                       (Phil Bosmans)

      

Župnijska Karitas Vodice je dobrodelna organizacija, ki aktivno deluje od leta 1991 in je odprta za vse ljudi, ne glede na njihovo različnost. Delovanje je usmerjeno predvsem na  pomoč potrebnim v župnijah Vodice in Zapoge. Od leta 2006 župnijska Karitas dobi in deli tudi hrano iz intervencijskih zalog EU. Vse sodelavke so prostovoljke, ki jih druži veselje do prostovoljnega dela, skrb za sočloveka in ljubezen do bližnjega. Prostovoljke Karitas se zavedamo, da za še boljše delovanje potrebujemo stalno izobraževanje in se udeležujemo raznih seminarjev in predavanj, ki ji organizirata Slovenska in Škofijska Karitas.

Pomoč v naši župniji potrebujejo zelo različni ljudje:

- družine: V stiski niso le družine z večjim številom otrok, ampak tudi družine z dvema ali celo enim otrokom, razbite družine in samohranilke. Finančno jim pomagamo pri plačilu gospodinjskih položnic ali zdravstvenega zavarovanja. V teh primerih od prosilca pridobimo potrdila o finančnem stanju v družini.

- posamezniki: Pomagamo posameznikom v različnih potrebah, od finančnih, socialnih do zdravstvenih.

- otroci: Osnovno- in srednješolcem pomagamo pri nakupu šolskih potrebščin, pri plačilu raznih položnic in jim omogočimo udeležbo na taborih in šoli v naravi. Prek škofijske Karitas posameznim otrokom omogočimo počitnice na morju v Portorožu.

- starejši: Posebne pozornosti so deležni starejši župljani, bolniki in invalidi. Prostovoljke jih obiščejo za veliko noč, božič in enkrat z vabilom na vsakoletno binkoštno srečanje s sv. mašo v župnijski cerkvi sv. Marjete in pogostitev v župniškem domu.
Če imate doma bolnika, si v župnišču brez plačila stroška uporabnine lahko sposodite bolniško posteljo, kemično stranišče in invalidski voziček.

Odkar imamo župnijski dom, tam vsak prvi četrtek v mesecu od 17–19 h organiziramo dežurstvo. Takrat lahko k nam pridejo ljudje po informacije ali na pogovor, po nasvet in po pomoč. Poleg tega takrat delimo pakete hrane tistim, ki jo potrebujejo. Seveda ob tej priložnosti tudi sprejemamo hrano z daljšim rokom uporabe.

Dobrodošle so vsakršne donacije; podjetja in podjetniki, ki niso obdavčeni pavšalno, lahko uveljavljajo znižanje davčne stopnje za donacijo v višini 3 % letnega prometa.

Denarna sredstva  za  pomoč ljudem v stiski dobi ŽK z darovi dobrih ljudi in podjetij ter z dotacijo Občine Vodice. Poslujemo s transakcijskim računom pri NLB, Ljubljana (SI 5602 1400 0922 32351), naša davčna številka je 96991941. Vsak dar je zelo dobrodošel in bo prišel v dobre, hvaležne roke.

Vsem našim dobrotnikom Bog povrni.

Kontakti:

Telefon: 01 83 23 102
Odgovorna oseba: g. župnik France Mervar
Tajnica: Marija Banko (telefon 01 83 23 360)
Blagajničarka: Pavla Žnidar (telefon 01 83 23 118)
Elektronski naslov:
karitas.vodice@gmail.com