Zahvala misijonarjev

Misijonarji se ob zaključku misijona zahvaljujemo za izkazano zaupanje za vodenje misijona g. župniku in župnijskemu svetu, obenem pa izrekamo hvaležnost vsem, ki ste se še posebej aktivno vključili v program: najprej vsem molilcem za misijon, potem g. župniku, župnijskemu svetu, oblikovalcu zgibanke, skrbniku spletne strani, snemalcu video prispevkov, animatorjem oratorija, pripravljalni skupini za tek, pevcem, bralcem, ministrantom, ključarjem in mežnarjem, posameznikom, ki ste nam dali dobre spodbude in predloge, družinam, ki ste nas povabile na dom, sestram v Repnjah, ki ste nam odlično kuhale in sploh vsem faranom in mogoče tudi nefaranom za odprtost. Zahvaljujemo se tudi drugim, za katere mi ne vemo, pa sta bila vaša skrb in prizadevanje dragocena za misijon. Bog naj vas blagoslavlja še naprej in utrjuje v vsem dobrem.

p. Milan, p. Primož, p. Marjan