Župnijski pastoralni svet 2021

Tomaž Brank, Vodice

Urška Lampret, Vodice

Pia Bonča, Vodice

Marjan Špenko, Bukovica

Klementina Jamšek, Bukovica

Dejan Avsec, Bukovica

Tomaž Merše, Selo

Jasmina Kosec, Selo

Žan Verbič, Šinkov Turn

Peter Podgoršek, Vojsko

Gašper Žajdela, Repnje

Milan Čebulj, Dobruša

Ema Žumer, Repnje

Gašper Pipan, Zapoge

Anka Bohinc, Zapoge

Miha Bohinc, Zapoge

Zalka Jeglič, Koseze

Milena Kubelj, Vodice

Banko Stane, Vodice

Nada Kokalj, Šinkov Turn

Andrej Novak, Vodice

s. Klara Jarc, Repnje

Tomaž Gyergyek - Vodice

Andrej Korelc - Utik

Joži Mohar Špenko - Utik