ŽUPNIJA VODICE – ŽIVIMO SKUPAJ. KAM SE LAHKO VKLJUČIM?

 

OTROCI IN MLADINA

 

URICE MONTESSORI

Za predšolske otroke v samostanu v Repnjah. Enkrat tedensko možnost odkrivati svoje talente v pripravljenem okolju montessori.

Ponedeljek 16.30 ali četrtek 9.30. Kontakt:
terezija.tomazin@ssfcr.org

FRANČIŠKOVI OTROCI

Za osnovnošolske otroke v samostanu v Repnjah. Spoznavanje sv. Frančiška in sv. Klare, učenje, petje, igra, ustvarjanje.

1. in 3. sreda v mesecu ob 17 h. Kontakt:
terezija.tomazin@ssfcr.org

ORATORIJSKI DAN

Pred začetkom adventa in v postu.

Predvidoma 26. 11. in 25. 3.

ORATORIJ

 

Predvidoma 2. do 9. 7. 2023

ANIMATORSKA SREČANJA

Srečanja oratorijskih animatorjev in mladine 1 x mesečno.

Ob sobotah zvečer. Kontakt: Pia 031 408 651; Nino 041 294 308

 

ODRASLI

 

ŽUPNIJSKA KARITAS

Pomoč potrebnim, starejšim osebam, mesečna srečanja.

Ob torkih zvečer. Kontakt: karitas.vodice@gmail.com

SVETOPISEMSKA SKUPINA V VODICAH

Branje, poglabljanje Svetega pisma, molitev ob njem. Srečanja na 14 dni.

Ob torkih ob 20 h.
Kontakt: Tomaž 040 52 99 89

SVETOPISEMSKA SKUPINA V REPNJAH

Branje, poglabljanje Svetega pisma, molitev ob njem. Srečanja tedensko.

Ob sredah ob 19 h.
Kontakt: s. Martina

AGAPE

Priprava skromne pogostitve po nedeljski dopoldanski maši v Vodicah.

Izmenjaje.
Kontakt: Gretel 040 734 780

ŽENSKA SKUPINA

Pogovor ob izbranem odlomku. Srečanja na 14 dni.

Četrtek ob 20 h.
Kontakt: Majda 041 323 579

ZAKONSKE SKUPINE

Pogovor ob svetopisemskem odlomku in izbrani temi. V župniji trenutno delujejo tri. Možnost vključitve v obstoječo ali oblikovanje nove. Srečanje 1 x mesečno.

Kontakt: Gretel 040 734 780

 

 

PEVSKI ZBORI

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR VODICE

Petje pri nedeljski dopoldanski maši v Vodicah.

Vaje nedelja, uro pred mašo.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR ŠINKOV TURN

1 x mesečno petje pri nedeljski maši.

Vaje nedelja po maši.
Kontakt: Mirjam 040 884 569

ŽUPNIJSKI PEVSKI ZBOR

Petje pri nedeljski maši ob 7 h v Vodicah.

Vaje sreda 19.30.

Kontakt: Joži 031 238 412

PEVSKA SKUPINA LUČ

Sodobna krščanska glasba, 1 x mesečno petje pri dopoldanski nedeljski maši v Vodicah.

Vaje ponedeljek ob 20 h.
Kontakt: Tomaž 040 52 99 89

MEŠANI PEVSKI ZBOR ŠINKOV TURN

2 ali 3 x mesečno petje pri nedeljski maši.

Vaje sreda ob 20 h.
Kontakt: 031 321 487

MEŠANI PEVSKI ZBOR SKARUČNA

Petje pri nedeljski maši.

Vaje sreda ob 20 h

DEKLIŠKA VOKALNA SKUPINA FLORA

1 x mesečno petje pri nedeljski maši v Šinkovem Turnu.

Vaje nedelja ob 8.30.
Kontakt: 031 321 487

 

FANTOVSKA VOKALNA SKUPINA MATICI

Občasno petje pri mašah na podružnicah.

Vaje petek ob 19.30.

 

 

RAZNE SLUŽBE

 

Vabljeni tudi med MINISTRANTE, BRALCE BOŽJE BESEDE, KRASILCE, JASLIČARJE, PRITRKOVALCE.