Sveti Tilen - Repnje

Cerkev svetega Tilna stoji na Repenjskem hribu 419 metrov visoko.

Glavna praznovanja so:

  • Nedelja Svete Trojice  žegnanje.
  • Angelska nedelja, 1. septembra ali prva nedelja po tem.

Tilen se je rodil okoli leta 640 v Atenah v Grčiji. Bil je bogatega in plemenitega rodu. Po smrti staršev je svoje premoženje razdal ubogim in sklenil tudi sam živeti v uboštvu in samoti. Vkrcal se je na ladjo, z namenom, da pride v Egipt. Na poti je ladjo zajel vihar, ki ga je Tilen čudežno pomiril. Pristali so na obali južne Francije. Ustalil se je globoko v gozdu, ob izviru Rona. Kljub želji po samoti in puščavništvu, so na mestu, kjer je bil, pozidali samostan. Ob smrti, 1. septembra 720, so ga pokopali v samostanski cerkvi. Saint-Gilles, mesto, ki je zraslo ob samostanu in cerkvi, je bilo ves srednji vek pa tudi pozneje znamenita romarska pot. Toliko o Tilnu povedo bolj ali manj zanesljiva dejstva, sicer pa je njegovo življenje zelo bogato opisano v različnih poučnih legendah.

Cerkev svetega Tilna stoji na Repenjskem hribu 419 metrov visoko. Ima daleč vidno lego po pobočju. Prvi zapiski o cerkvi so iz leta 1476 in 1507. To cerkev so leta 1731 podrli in na istem mestu zgradili novo.

V drugi polovici 15. stoletja so okoli cerkve zgradili taborsko obzidje z dvema okroglima stolpoma. Obzidje je bilo v Valvasorjevi dobi še nepoškodovano, kasneje se je na njem pokazal zob časa, danes pa je obnovljeno.

Tako kot na Šmarni gori in okoli mnogih drugih cerkva na Slovenskem, so gradili obzidja, kot utrdbe proti Turkom. V ta namen je v Repnjah samostojni zvonik služil kot obrambni stolp.

Razširjeno je tudi izročilo o tajnih izhodih iz taborov, predvsem o dolgih podzemnih hodnikih, ki naj bi povezovali tabore z gradovi ali podzemnimi jamami. V Repnjah sta potekala dva rova, eden v Dobruško jamo, drugi pa v razvaline gradišča na hribu. Delno ohranjen je le še rov v Dobruško jamo.

Leta 1990 je bila obnovljena zunanjost cerkve. Od takrat do danes je bilo med drugim obnovljeno obzidje, napeljana elektrika, osvetlitev, postavljeni so nov križev pot, prižnica in obhajilna miza.