Župnijska Karitas

Odgovorna oseba: župnik France Mervar, tel.: 018323102
Tajnica
: Rozalija Jeglič, el. naslov: karitas.vodice@gmail.com
Blagajničarka
: Mira Verbič

 

Uradne ure: V prostorih pastoralnega doma, Vodiška cesta 5, 1217 Vodice, v poletnem času vsak prvi četrtek v mesecu od 17. do 19. ure in v zimskem času od 16. do 18. ure.

V nujnih primerih se lahko pomoči potrebni obrnejo na odgovorno osebo ali posamezne prostovoljke v svojem okolju.

Župnijska karitas Vodice je dobrodelna organizacija in je sestavni del Škofijske karitas. Temelji na prostovoljnem delu vseh, ki mislijo, da je taka dejavnost v družbi potrebna. K temu jih spodbuja tudi vera, ki jih uči ljubezni do bližnjih in pomoči potrebnih.

Župnijska karitas Vodice je skupina prostovoljk Župnije Vodice in pokrivajo vse predele Občine Vodice. V program dela so vključene družine, posamezniki, otroci, šolska mladina, ostareli, bolni in invalidne osebe.

 

Družine: V stiski niso le družine z večjim številom otrok, pač pa tudi družine z dvema ali celo enim otrokom, enostarševske družine in partnersko ločene družine. Finančno jim pomagajo pri plačilu gospodinjskih položnic (elektrika, voda, stanarina) ter plačilu zdravstvenega zavarovanja. V teh primerih od prosilca pridobijo potrdila o finančnem stanju v družini. Velik obseg pomoči in dela v Župnijski karitas Vodice predstavlja razdeljevanje hrane iz intervencijskih zalog Evropske unije in podarjene hrane.

Otroci: Osnovnošolcem in srednješolcem, za katere skupaj s starši ugotovijo, da potrebujejo pomoč, pomagajo pri nakupu šolskih potrebščin, omogočijo jim udeležbo na taborih ter pri plačilu različnih položnic. Preko Škofijske karitas posameznim otrokom omogočijo počitnice na morju, v Portorožu.

Ostareli, bolni, invalidi: Ta skupina občanov je deležna posebne pozornosti. Ostareli si želijo, da jim prostovoljke prinašajo sebe, svoj čas, ki si ga vzamejo zanje. Njihov veder nasmeh je lepa nagrada za delo, ki ga opravljajo. Po programu jih obiščejo trikrat na leto, za veliko noč, božič in binkošti. S skromnim darilom in voščilnico obiščejo vse bolne, invalidne in ostarele nad 80 let. Tudi krajani, ki so v domovih za starejše so deležni obiskov prostovoljcev.

Pred binkoštno nedeljo z vabilom na srečanje obiščejo vse starejše nad 75 let, invalide in bolnike. Na to nedeljo imajo popoldne vsakoletno srečanje v farni cerkvi. Po sveti maši, pri kateri lahko prejmejo tudi zakrament sv. maziljenja, jih povabijo v pastoralni dom na pogostitev in prijetno druženje.

Financiranje: Finančna sredstva za delovanje omogoča Občina Vodice, donacije posameznikov, podjetnikov in nedeljska nabirka v tednu Karitas.                                                    Izobraževanje: Prostovoljke in prostovoljci Župnijske karitas Vodice se zavedajo, da za njihovo še boljše delovanje potrebujejo stalno izobraževanje, zato se, kolikor jim to čas dopušča, udeležujejo raznih seminarjev in predavanj, ki ji organizira Škofijska in Slovenska karitas. Župnijska karitas Vodice sama organizira izobraževanja, za katere je med prostovoljkami največje zanimanje in potreba.

Sodelovanje z okoljem: Z  Občino Vodice, Osnovno šolo Vodice, z vrtcem Škratek Svit Vodice, s Štabom Civilne zaščite Občine Vodice in posameznimi društvi v občini.

 

 

 

Ljubezen in zvestoba sta ključa hiše, kjer najdeš varno zavetje.

Tu je srce, ki bije zate, tu si sprejet z odprtimi rokami.

PHIL BOSMANS

 

V vsakem nasmehu,

v vsaki dobri besedi in

v vsakem pogledu, ki ga podariš,

je košček raja.

PHIL BOSMANS